Zmiana administratora lokalnego w ZSMOPL

Zmiana administratora lokalnego

Jesteś administratorem lokalnym swojego podmiotu raportującego do ZSMOPL i chcesz zmienić uprawnienia innym użytkownikom podmiotu? Po zalogowaniu do ZSMOPL i po kliknięciu w kafelek ‘Użytkownicy’ możesz samodzielnie dodawać nowych użytkowników, zmieniać i odbierać im uprawnienia.

Chcesz zmienić obecnego administratora lokalnego podmiotu, ale nie możesz zrobić tego samodzielnie?

  • Nowy administrator musi założyć konto w EPLOZ i zalogować się do ZSMOPL.

  • Należy wysłać maila na adres zsmopl@cez.gov.pl z konta służbowego.

  • W treści maila należy podać: dane podmiotu (ID podmiotu, nazwę, adres, REGON lub NIP), login nowego administratora, imię, nazwisko, adres e-mail, login poprzedniego administratora (o ile to możliwe) oraz informację, czy poprzedniemu administratorowi mają zostać odebrane uprawnienia.

  • Informacja o dodaniu nowego administratora zostanie przesłana w odpowiedzi zwrotnej.