Zmiana sposobu logowania do Rejestru Produktów Leczniczych

Zmiana sposobu logowania do RPL

Od 9 maja zmieni się sposób logowania do Rejestru Produktów Leczniczych. Wdrożenie systemu UEOZ ma celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochronę danych przetwarzanych w RPL. UEOZ oferuje logowanie wyłącznie za pomocą 2 metod:

 1. Podpis kwalifikowany.

 2. login.gov.pl. Ta metoda wykorzystuje logowanie za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej tj.:

  • profilu zaufanego,

  • aplikacji mObywatel,

  • bankowości elektronicznej,

  • e-Dowodu,

  • National eID.

Ważne!

Aby po wprowadzeniu zmiany, możliwy był dalszy dostęp do RPL, prosimy upewnić się już teraz, czy posiadają Państwo narzędzia potrzebne do logowania, a w przypadku zamiaru używania podpisu kwalifikowanego również niezbędne oprogramowanie.

Przed pierwszym logowaniem na UEOZ konieczne będzie przejście procesu migracji konta. System przeprowadzi Państwa przez ten proces automatycznie. Aby jednak uniknąć problemów podczas migracji, należy wcześniej zweryfikować dane podane przy zakładaniu konta EPLOZ dostępne pod adresem https://eploz.ezdrowie.gov.pl/. Bez względu na to, którą metodą będziecie się Państwo logować w przyszłości, dane użytkownika (imię, nazwisko i PESEL) w EPLOZ muszą być zgodne z danymi użytymi w certyfikacie kwalifikowanym czy w login.gov.pl. Jeśli dane różnią się, należy je uaktualnić. Nie ma możliwości samodzielnej aktualizacji jedynie numeru PESEL. W tym celu prosimy skierować prośbę na adres rpl@cez.gov.pl

Na potrzeby pierwszego logowania i migracji konta opracowana została Instrukcja, która przeprowadzi Państwa przez proces. Dokument zawiera również wskazanie wymaganego oprogramowania i sposób jego instalacji. Instrukcja dostępna jest pod adresem RPL_Instrukcja_Autentykacja_i_migracj_konta_w_UEOZ_v1.0.

W razie problemów, których rozwiązanie nie zostało uwzględnione w Instrukcji, prosimy o kontakt z infolinią techniczną CeZ, która udziela pomocy pod numerem 19 239 lub mailowo pod adresem rpl@cez.gov.pl.