Zmiana terminu wdrożenia reguł walidacyjnych

Nowy termin wdrożenia reguł walidacyjnych

Nowy termin wdrożenia reguł weryfikacyjnych został ustalony na dzień 6 czerwca 2020 r. 

Oznacza to, że w terminie do 6 czerwca 2020 r. wszyscy użytkownicy muszą mieć zaktualizowane oprogramowanie uwzględniające zmiany w konfiguracji reguł na środowisku produkcyjnym po stronie Systemu P1. 

                

Zmiany w konfiguracji reguł na środowisku produkcyjnym

  1. Weryfikacja bloku narracyjnego 06.06.2020 roku zostaną włączone w trybie „BŁĄD" reguły walidujące poprawność bloku narracyjnego dla e-recept, z wyjątkiem reguł dot. walidacji recept recepturowych.
  2.    
  3. Weryfikacja nr EAN / GTIN 06.06.2020 roku zostanie włączona w trybie „BŁĄD: reguła wymagająca dla e-recept refundowanych podania nr EAN/GTIN znajdującego się na wykazie leków refundowanych, (REG.WER.669 Zgodność EAN/GTIN z rejestrem leków refundowanych).
  4.    
  5. Weryfikacja poziomu odpłatności dla recept nierefundowanych (100%) 06.06.2020 roku zostanie włączona w trybie „BŁĄD" reguła wymagająca jawnego wskazania poziomu odpłatności 100% dla recept wystawianych na szablonie recepty nierefundowanej, (REG.WER.3222 Weryfikacja istnienia poziomu odpłatności 100%).                                                                                  
 

Pełen spis reguł 


Numer regułyTytuł
REG.WER.3222
Weryfikacja istnienia poziomu odpłatności 100%
REG.WER.3251
Weryfikacja kolejności węzłów w bloku narracyjnym - lek gotowy
REG.WER.3252
Weryfikacja referencji z bloku narracyjnego względem dokumentu recepty - lek gotowy
REG.WER.3358
Weryfikacja stylów atrybutu - lek gotowy
REG.WER.3378
Weryfikacja kolejności węzłów w bloku narracyjnym - wyrób medyczny
REG.WER.3379
Weryfikacja kolejności węzłów w bloku narracyjnym - środki spożywcze
REG.WER.3380
Weryfikacja referencji z bloku narracyjnego względem dokumentu recepty - wyrób medyczny
REG.WER.3381
Weryfikacja referencji z bloku narracyjnego względem dokumentu recepty - środki spożywcze
REG.WER.3470
Weryfikacja stylów atrybutu - wyrób medyczny
REG.WER.3471
Weryfikacja stylów atrybutu - środki spożywcze
REG.WER.669
Zgodność EAN/GTIN z rejestrem leków refundowanych

                                     

Masz pytania?             

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do analizy dokumentacji integracyjnej, a także do kontaktu z nami pod adresem mailowym: integracja_P1@csioz.gov.pl