Zmiana terminu złożenia wniosku o przystąpienie do LEK/LDEK dla sesji jesiennej 2023 r.

Komunikat w sprawie terminu złożenia wniosku o przystąpienie do Lekarsko i Lekarsko-dentystycznego Egzaminu Końcowego dla sesji jesiennej 2023 r.

Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do Lekarsko i Lekarsko-dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK) w sesji jesień 2023 r. przypada w sobotę (15 lipca 2023 r.), termin ten zostaje wydłużony.

W związku z powyższym wnioski o przystąpienie do LEK/LDEK w sesji jesiennej 2023 r. można składać do dnia 17 lipca 2023 r. (do godziny 23:59).