Zmiany w zakresie udostępniania danych z Rejestru Produktów Leczniczych

Zmiany w zakresie udostępniania danych z RPL

Przypominamy, że 31.01.2023 r. nastąpi zmiana w zakresie publikowanych plików XML zawierających dane o produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z dniem 25.10.2022 r. w sekcji Aktualny rejestr produktów leczniczych - nowa struktura XML udostępnione zostały nowe wersje plików XML wraz ze specyfikacją techniczną plików XML. Pliki XML zostały rozbudowane m.in. o link do ulotki i charakterystyki produktu leczniczego oraz dane o wytwórcy, u którego następuje zwolnienie serii oraz o importerze, u którego następuje zwolnienie serii.

Starsze wersje plików XML publikowane w sekcji Aktualny rejestr produktów leczniczych będą udostępniane jedynie do dnia 31.01.2023 r.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie Państwa systemów do wprowadzonych zmian.