Zmiany w zakresie udostępniania danych z Rejestru Produktów Leczniczych

Uwaga!

Informujemy, iż 13 lipca br. w godzinach 15.30 - 17.00 planowana jest przerwa w dostępie do Rejestru Produktów Leczniczych.

W tym dniu nastąpi zmiana w zakresie publikowanych plików XML, zawierających dane pochodzące z Rejestru Produktów Leczniczych. W celu poprawy zarządzania udostępnianymi plikami XML, wprowadzamy ich wersjonowanie.

Najnowsza, rozbudowana wersja plików XML wraz ze specyfikacją techniczną plików XML zostanie opublikowana jako wersja 3.0.0 w sekcji 'Aktualny rejestr produktów leczniczych - wersja 3.0.0'.

Poprzednia wersja plików XML będzie udostępniana jako wersja 2.0.0 jedynie do 30 września br.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie Państwa systemów do wprowadzonych zmian.