Edytowano: 27 czerwca 2022 r. 

Tydzień dla serca

Z okazji Tygodnia dla Serca, Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował raport dotyczący choroby niedokrwiennej serca (ChNS). Informacje zawarte w raporcie zostały zaktualizowane o dane za lata 2019-2021. Plik w formacie excel dostępny jest w plikach do pobrania poniżej.

Liczba chorych

Według danych Insitute for Health Metrics and Evaluation na chorobę niedokrwienną serca chorowało w 2017 r. w Polsce 1,6 mln osób (4,2% populacji). Jest to choroba, dla której występuje wiele modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, niewłaściwa dieta, cukrzyca, nadużywanie alkoholu, niska aktywność fizyczna, czynniki psychospołeczne.

Rodzaje choroby niedokrwiennej serca

Choroba niedokrwienna serca dzieli się na przewlekłą chorobę niedokrwienną serca i ostre zespoły wieńcowe. Przewlekła choroba niedokrwienna serca dominuje pod względem liczby pacjentów – w 2019 r. świadczenia z rozpoznaniem przewlekłej choroby niedokrwiennej serca udzielono 77% pacjentów, którzy mieli udzielone w tym roku co najmniej jedno świadczenie z powodu ChNS. Pod względem wartości refundacji świadczeń dominowały jednak ostre zespoły wieńcowe, na które w 2019 r. przeznaczono 58% z blisko 2 mld zł refundacji świadczeń z powodu ChNS.

Leczenie i rehabilitacja

W leczeniu zawałów serca (wchodzących w skład ostrych zespołów wieńcowych) istotna jest rehabilitacja kardiologiczna. W raporcie przedstawiono, że niezależnie od grupy wiekowej, osoby, które rozpoczęły rehabilitację kardiologiczną w ciągu 60 dni od wypisu miały wyższe prawdopodobieństwo przeżycia. Rozwiązaniem mającym zapewnić dostęp do rehabilitacji kardiologicznej jest program kompleksowej opieki nad pacjentem z zawałem KOS-zawał, który funkcjonuje od 2017 r. Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie, wzrastała w ostatnich latach liczba ośrodków udzielających świadczenia w programie, jak również liczba leczonych pacjentów i wartość refundacji świadczeń.

Powikłania

Choroba niedokrwienna serca z czasem może prowadzić do niewydolności serca. Przedstawione w raporcie dane wskazują, że dla pacjentów, którzy mieli zawał w 2012 r. prawdopodobieństwo wystąpienia niewydolności serca w ciągu 7 lat wynosiło 46%. Było ono wyższe dla osób, które nie miały rehabilitacji kardiologicznej w ciągu 60 dni od zawału.

Instrukcja do wykresu

Liczba przypadków (w tys.) ostrych zespołów wieńcowych wg typu (2014–2021)


Jakie informacje znajdę w raporcie?

W raporcie NFZ przeczytasz o:

  • epidemiologii choroby niedokrwiennej serca w Europie i w Polsce,
  • czynnikach ryzyka choroby niedokrwiennej serca,
  • ostrych zespołach wieńcowych, w tym: epidemiologii rejestrowanej, zabiegach angioplastyki wieńcowej i pomostowania aortalno-wieńcowego, rehabilitacji kardiologicznej, chorobach współwystępujących, programie KOS-zawał i wartości refundacji świadczeń,
  • przewlekłej chorobie niedokrwiennej serca, w tym: epidemiologii rejestrowanej, udzielonych świadczeniach, wartości refundacji świadczeń,
  • śmiertelności pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, w tym wpływie rehabilitacji kardiologicznej na śmiertelność,
  • chorobie niedokrwiennej serca a niewydolności serca.

Instrukcja do wykresu

Prezentowany wykres jest interaktywny co oznacza, że możesz poruszać się po nim odkrywając dodatkowe treści:

  • po najechaniu kursorem myszy na dowolny słupek wyświetla się etykieta zawierająca dane,
  • po kliknięciu w wykres możesz poruszać się po nim za pomocą strzałek klawiatury. Każde kliknięcie przenosi do kolejnej serii danych w danej kategorii. Jeśli nie ma kolejnych serii danych w danej kategorii, to kliknięcie przeniesie do pierwszej serii danych z kolejnej kategorii,
  • dane przedstawione na wykresie znajdują się w pliku do pobrania poniżej.