E-recepta transgraniczna

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U z 2021r., poz. 974, z późn. zm.) art. 2 pkt 35aa; art. 95b ust. 2 pkt 3 i ust. 4; art. 96 ust. 1 pkt 4; art. 96a ust. 1, ust. 1a, ust. 1aa, ust. 12; art. 99a ust. 3;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r., poz. 2424, z późn. zm.). § 1 pkt 2; § 2 ust. 1 pkt 5; § 5 ust. 4, ust. 9; § 5 ust. 5, § 6 ust. 3, § 13; § 14 ust.1 - 4.

Cel

Celem funkcjonalności e-recepty transgranicznej jest umożliwienie zagranicznym Pacjentom zrealizowania e-recepty w polskiej aptece, a także polskim Pacjentom zrealizowania e-recepty za granicą.

Realizacja w Polsce

W Polsce można zrealizować e-receptę transgraniczną wystawioną w:

 • Estonii,
 • Grecji,
 • Portugalii,
 • Finlandii,
 • Czechach,
 • Chorwacji,
 • Hiszpanii,
 • Łotwie,
 • Litwie.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U z 2021r., poz. 974, z późn. zm.) art. 2 pkt 35aa; art. 95b ust. 2 pkt 3 i ust. 4; art. 96 ust. 1 pkt 4; art. 96a ust. 1, ust. 1a, ust. 1aa, ust. 12; art. 99a ust. 3;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r., poz. 2424, z późn. zm.). § 1 pkt 2; § 2 ust. 1 pkt 5; § 5 ust. 4, ust. 9; § 5 ust. 5, § 6 ust. 3, § 13; § 14 ust.1 - 4.

Cel

Celem funkcjonalności e-recepty transgranicznej jest umożliwienie zagranicznym Pacjentom zrealizowania e-recepty w polskiej aptece, a także polskim Pacjentom zrealizowania e-recepty za granicą.

Realizacja w Polsce

W Polsce można zrealizować e-receptę transgraniczną wystawioną w:

 • Estonii,
 • Grecji,
 • Portugalii,
 • Finlandii,
 • Czechach,
 • Chorwacji,
 • Hiszpanii,
 • Łotwie,
 • Litwie.

Informacja dla Pacjenta - przetwarzanie danych osobowych

Przypominamy, że Apteka oraz Punkt Apteczny ma obowiązek:

Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r., poz. 2424) § 13. - "Po identyfikacji pacjenta, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne, a przed uzyskaniem dostępu do recepty, farmaceuta jest obowiązany poinformować pacjenta realizującego receptę transgraniczną w postaci elektronicznej, gdzie znajduje się informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją recepty, co najmniej przez wywieszenie tej informacji w miejscu sprzedaży.

Jak możemy pomóc?

Farmaceuci z całego kraju zadali nam szereg pytań dotyczących działania systemu elektronicznej recepty transgranicznej. Poniżej odpowiadamy na te najczęściej zadawane. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana

Aspekty prawne

 • Jakie są podstawy prawne e-recepty transgranicznej?   
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U z 2021r., poz. 974, z późn. zm.) art. 2 pkt 35aa; art. 95b ust. 2 pkt 3 i ust. 4; art. 96 ust. 1 pkt 4; art. 96a ust. 1, ust. 1a, ust. 1aa, ust. 12; art. 99a ust. 3;
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r., poz. 2424, z późn. zm.). § 1 pkt 2; § 2 ust. 1 pkt 5; § 5 ust. 4, ust. 9; § 5 ust. 5, § 6 ust. 3, § 13; § 14 ust.1 - 4.  
 • Czy jest możliwość refundacji e-recepty transgranicznej?  

  Tak, zwrot kosztów refundacji możliwy jest w kraju pacjenta. Wymagane jest zawnioskowanie przez Pacjenta o zwrot. W przypadku polskiego Pacjenta wymagane jest złożenie stosownego wniosku do NFZ. 

  Więcej informacji udziela NFZ na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-uzyskac-zwrot-kosztow-leczenia-w-ramach-dyrektywy-transgranicznej/

  Należy złożyć “WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELONYCH NA TERYTORIUM INNEGO NIŻ RZECZPOSPOLITA POLSKA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ LUB EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO – NA PODSTAWIE ART. 42b USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH"

  Uwaga: w przypadku e-recepty transgranicznej we wniosku w punkcie 6.5.1 należy podać klucz dostępu do recepty składający się z 44 cyfr.   

 • Jakie są wyłączenia i ograniczenia w przypadku e-recepty transgranicznej? 

  Przepisać na e-receptę transgraniczną można produkty lecznicze gotowe, leki refundowane oraz nierefundowane.

  Ograniczenia w zakresie wystawianych produktów, to:

  1. leki psychotropowe, odurzające;
  2. leki recepturowe;
  3. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne;
  4. brak możliwości wydawania leków o innej mocy/postaci dawki.

Realizacja e-recepty transgranicznej

 • Czy e-recepta transgraniczna jest dostępna dla każdego? 

  W przypadku polskiego Pacjenta (bądź Pacjenta z nabytymi prawami do świadczeń na terenie RP) wyjeżdżającego za granicę konieczne do spełnienia są dwa warunki:

  1. Ukończony 18. rok życia;
  2. Posiadanie Internetowego Konta Pacjenta w celu wyrażenia zgody na obsługę e-recept transgranicznych. 
 • Czy można wydać pacjentowi zamiennik leku w ramach realizacji e-recepty transgranicznej? (przy zachowaniu mocy/postaci dawki) 
  Tak, można wydać zamiennik, o ile na e-recepcie nie wskazano, że nie można dokonać zamiany leku (znacznik "nie zamieniać"). 
 • Podejrzewam, że w polskiej aptece sprzedaje się inne leki, o innej nazwie, niż przepisane na recepcie może mieć Pacjent zza granicy. Czy można wydać pacjentowi zamiennik leku? (przy zachowaniu mocy/postaci dawki) 
  Tak, można wydać zamiennik, o ile na e-recepcie nie wskazano, że nie można dokonać zamiany leku (znacznik "nie zamieniać"). 

PIN B (Patient Information Notice)

 • Co to jest PIN B i gdzie go znaleźć? 
  PIN B, nazwa wywodzi się od angielskiej nazwy Patient Information Notice i oznacza Informację dla Pacjenta. Jest to dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Pacjenta w kraju realizacji recepty. Farmaceuta ma obowiązek udostępnienia PINu B w postaci wydruku przed realizacją e- recepty transgranicznej. Treść PINu B została udostępniona aptekom przez NIA – Naczelna Izba Aptekarska, dostępna jest także na portalu ezdrowie.gov.pl, w zakładce dla Aptek -> e-recepta transgraniczna -> Pliki do pobrania.   
 • Czy PIN B można powiesić gdzieś na ścianie w aptece w widocznym miejscu, bez konieczności ustnego informowania pacjenta o przetwarzaniu danych? 
  Tak, jednak obowiązkowo trzeba Pacjentowi wskazać PIN B, poinformować Go, gdzie PIN B się znajduje i umożliwić zapoznanie się z treścią.  

Problemy techniczne

 • Gdzie przekazywać problemy techniczne związane z e-receptą transgraniczną? Na jaki adres można kierować zgłoszenia? Np. problemy informatyczne typu recepty nie widać w systemie, recepta błędnie wystawiona na inną osobę itp.  

  Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować za pomocą formularza zgłoszeniowego problemów dostępnego pod adresem: https://p1pomoc.cez.gov.pl/ lub na adres mailowy: e-recepta@cez.gov.pl.

  Możliwy jest także kontakt telefoniczny za pośrednictwem Infolinii technicznej: 19 239 lub zza granicy +48 515 239 239.   

Przydatne informacje

Infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (the eHealth Digital Service Infrastructure - eHDSI) to infrastruktura zapewniająca ciągłość opieki obywatelom europejskim podczas ich podróży zagranicznych w UE.

Daje to krajom UE możliwość wymiany danych dotyczących zdrowia w bezpieczny, wydajny i interoperacyjny sposób. Obywatele mogą łatwo rozpoznać dostępność usług pod marką „MyHealth@EU”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_en (ang) oraz w pliku MyHealth@EU - Pytania i Odpowiedzi.

E-recepta i e-realizacja (wytyczne sieci e-Zdrowia dotyczące e-recept (ang)) umożliwiają obywatelom UE uzyskanie leków w aptece znajdującej się w innym kraju UE dzięki przekazywaniu elektronicznej recepty z ich kraju zamieszkania, w którym są zrzeszeni do kraju podróży.

eHDSI ułatwia transgraniczną wymianę danych dotyczących zdrowia, w tym e-recept. Poprzez „usługi podstawowe” Komisja Europejska zapewnia krajom UE wspólną infrastrukturę ICT i usługi przekrojowe (terminologia, interoperacyjność itp.). Następnie mogą stworzyć „usługi ogólne” w celu połączenia krajowych systemów e-Zdrowia za pośrednictwem „Krajowych punktów kontaktowych ds. e-Zdrowia (National Contact Points for eHealth - NCPeH)”, przy wsparciu finansowym z programu „Łącząc Europę” Telekomunikacja (2015-2020).

Grupa ekspertów krajów UE eHealth DSI (the eHealth DSI EU countries Expert Group - eHMSEG) składa się z menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie KPK i nominowanych przez kraje uczestniczące. Członkowie uczestniczą we wdrażaniu i obsłudze transgranicznej infrastruktury e-zdrowia i są odpowiedzialni za tworzenie Krajowych Punktów Kontaktowych ds. e-zdrowia.

Zarząd Operacyjny eHealth (the eHealth Operational Management Board - eHOMB) składa się z przedstawicieli służb wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz przewodniczących eHMSEG. Nadzoruje świadczenie usług oraz podejmuje decyzje taktyczne i operacyjne dotyczące eHDSI.

Zobacz wszystkie praktyczne porady

Przydatne informacje

Infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (the eHealth Digital Service Infrastructure - eHDSI) to infrastruktura zapewniająca ciągłość opieki obywatelom europejskim podczas ich podróży zagranicznych w UE.

Daje to krajom UE możliwość wymiany danych dotyczących zdrowia w bezpieczny, wydajny i interoperacyjny sposób. Obywatele mogą łatwo rozpoznać dostępność usług pod marką „MyHealth@EU”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_en (ang) oraz w pliku MyHealth@EU - Pytania i Odpowiedzi.

E-recepta i e-realizacja (wytyczne sieci e-Zdrowia dotyczące e-recept (ang)) umożliwiają obywatelom UE uzyskanie leków w aptece znajdującej się w innym kraju UE dzięki przekazywaniu elektronicznej recepty z ich kraju zamieszkania, w którym są zrzeszeni do kraju podróży.

eHDSI ułatwia transgraniczną wymianę danych dotyczących zdrowia, w tym e-recept. Poprzez „usługi podstawowe” Komisja Europejska zapewnia krajom UE wspólną infrastrukturę ICT i usługi przekrojowe (terminologia, interoperacyjność itp.). Następnie mogą stworzyć „usługi ogólne” w celu połączenia krajowych systemów e-Zdrowia za pośrednictwem „Krajowych punktów kontaktowych ds. e-Zdrowia (National Contact Points for eHealth - NCPeH)”, przy wsparciu finansowym z programu „Łącząc Europę” Telekomunikacja (2015-2020).

Grupa ekspertów krajów UE eHealth DSI (the eHealth DSI EU countries Expert Group - eHMSEG) składa się z menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie KPK i nominowanych przez kraje uczestniczące. Członkowie uczestniczą we wdrażaniu i obsłudze transgranicznej infrastruktury e-zdrowia i są odpowiedzialni za tworzenie Krajowych Punktów Kontaktowych ds. e-zdrowia.

Zarząd Operacyjny eHealth (the eHealth Operational Management Board - eHOMB) składa się z przedstawicieli służb wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz przewodniczących eHMSEG. Nadzoruje świadczenie usług oraz podejmuje decyzje taktyczne i operacyjne dotyczące eHDSI.

Zobacz wszystkie praktyczne porady
Grafika z logo Unii Europejskiej i napisem: Współfinansowane przez instrument Unii Europejskiej "Łącząc Europę" Transgraniczna e-recepta jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu "Łącząc Europę". Za treść publikacji odpowiada wyłącznie Centrum e-Zdrowia i niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Unii Europejskiej.

Informacja dla Pacjenta (PIN)