Narzędzie pomagające określić poziom refundacji

Struktura pliku - narzędzia

Centrum e-Zdrowia udostępnia strukturę pliku, który jest udostępniany dla usługodawców.

Jakie informacje zawiera plik?

Plik zawierać będzie informacje na temat:

 • leków refundowanych;
 • EAN – numer GTIN leku;
 • Nazwa – nazwa handlowa leku;
 • substancjaCzynna – substancja czynna jaka znajduje się w leku;
 • Dawka – jakiej dawki substancji czynnej leku dotyczy wpis;
 • jednostkaDawki – w jakiej jednostce podana jest dawka substancji czynnej;
 • postac– definiuje postać leku, którego dotyczy wpis;
 • zawartoscOpakowania – dokładny opis zawartości opakowania;
 • rodzajLekuEnum – informacja na temat rodzaju refundowanego leku. Może przyjąć następujące wartości:
  • PL – Produkt Leczniczy;
  • WM– Wyrób Medyczny;
  • SZ– Środek Spożywczy specjalnego przeznaczenia;
 • poziomu refundacji – poziom refundacji danego leku. Przyjmuje wartości:
  • RYCZAŁT
  • 30%
  • 50%
  • BEZPŁATNY_DO_LIMITU
 • wskazań zapisanych w postaci tekstu z obwieszczenia refundacyjnego.

Źródła

Zapisy znajdujące się w węźle wskazania przypisane są do odpowiedniego leku dla odpowiedniego poziomu refundacji. W węzłach wskazań widnieje także informacja o źródle pochodzenia wskazania oraz jego identyfikatorze.

Możliwe źródła to:

 • P – wskazanie zarejestrowane;
 • PR – wskazanie pozarejestracyjne;
 • ChPL – pochodzące z Charakterystyk Produktów Leczniczych.

Identyfikator

Identyfikator wskazania to atrybut o nazwie idWskazania informujący o technicznym identyfikatorze wskazania, mający długość do 20 znaków. Identyfikator jest unikalny względem całej listy refundacyjnej.

Atrybuty

Dodatkowo mogą wystąpić 2 atrybuty:wiekOd oraz wiekDo.

Atrybuty te mogą przyjąć następujące wartości:

 • wiekOd:
  • OD x – od wieku podanego w latach;
  • OD x M – od wieku podanego w miesiącach;
  • OD x T– od wieku podanego w tygodniach.
 • wiekDo:
  • DO x – do wieku podanego w latach;
  • DO x M– do wieku podanego w miesiącach;
  • DO x T– do wieku podanego w tygodniach.
Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2024 r.
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia sprostowania do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2024 r. Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt. Dając czas dostawcom oprogramowania na przygotowanie, plik zacznie obowiązywać od czwartku, 4 lipca 2024 roku.
Attachment Attachment SOLR_02_07_2024
xlsx
1,38 M
Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2024 r.
Zobacz
Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2024 r.
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia sprostowania do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2024 r. Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt. Dając czas dostawcom oprogramowania na przygotowanie, plik zacznie obowiązywać od czwartku, 4 lipca 2024 roku.
Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2024 r.
Zobacz
Lipcowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia lipcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Attachment Attachment SOLR_29_06_2024
xlsx
1,38 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2024 r.
Zobacz
Lipcowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia lipcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2024 r.
Zobacz
Korekta strukturyzacji
Centrum e-Zdrowia publikuje plik z wprowadzoną korektą wskazań. Plik obowiązywać będzie od poniedziałku 15 kwietnia 2024.
Attachment Attachment SOLR_08_04_2024
xlsx
1,37 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2024 r.
Zobacz
Korekta strukturyzacji
Centrum e-Zdrowia publikuje plik z wprowadzoną korektą wskazań. Plik obowiązywać będzie od poniedziałku 15 kwietnia 2024.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2024 r.
Zobacz
Kwietniowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia kwietniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Attachment Attachment SOLR_27_03_2024
xlsx
1,32 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2024 r.
Zobacz
Kwietniowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia kwietniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2024 r.
Zobacz
Zmiana częstotliwości ogłaszania obwieszczeń refundacyjnych

Obwieszczenie 73 będzie obowiązywało do 31.03.2024 r. Ma to związek z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

"Art. 1 pkt 41 lit. f "6. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 1 i 4, są ogłaszane raz na 3 miesiące w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia co najmniej na 14 dni przed dniem, na który ustala się wykazy, o których mowa w ust. 1 i 4."."

Okres obowiązywania decyzji, które kończą się z dniem 29.02.2024 r. został przedłużony w SOLR.


Jednocześnie Centrum e-Zdrowia publikuje plik z wprowadzoną korektą wskazań. Plik obowiązywać będzie od poniedziałku 4 marca 2024.

Attachment Attachment SOLR_29_02_2024
xlsx
1,30 M
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
Zobacz
Zmiana częstotliwości ogłaszania obwieszczeń refundacyjnych

Obwieszczenie 73 będzie obowiązywało do 31.03.2024 r. Ma to związek z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

"Art. 1 pkt 41 lit. f "6. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 1 i 4, są ogłaszane raz na 3 miesiące w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia co najmniej na 14 dni przed dniem, na który ustala się wykazy, o których mowa w ust. 1 i 4."."

Okres obowiązywania decyzji, które kończą się z dniem 29.02.2024 r. został przedłużony w SOLR.


Jednocześnie Centrum e-Zdrowia publikuje plik z wprowadzoną korektą wskazań. Plik obowiązywać będzie od poniedziałku 4 marca 2024.

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
Zobacz
Sprostowanie do styczniowego obwieszczenia refundacyjnego
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia sprostowania do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2024 r., Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Attachment Attachment SOLR_29_01_2024
xlsx
1,30 M
Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2024 r.
Zobacz
Sprostowanie do styczniowego obwieszczenia refundacyjnego
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia sprostowania do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2024 r., Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2024 r.
Zobacz
Styczniowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia styczniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Attachment Attachment SOLR_29_12_2023
xlsx
1,30 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2024 r.
Zobacz
Styczniowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia styczniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2024 r.
Zobacz
Listopadowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia listopadowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Attachment Attachment SOLR_31_10_2023
xlsx
1,29 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2023 r.
Zobacz
Listopadowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia listopadowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2023 r.
Zobacz
Wrześniowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia wrześniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Attachment Attachment SOLR_24_09_2023
xlsx
1,28 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r.
Zobacz
Wrześniowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia wrześniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r.
Zobacz
Czerwcowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia czerwcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Attachment Attachment SOLR_29_06_2023
xlsx
1,27 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2023 r.
Zobacz
Czerwcowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia czerwcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2023 r.
Zobacz
Majowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia majowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Attachment Attachment SOLR_28_04_2023
xlsx
1,24 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2023 r.
Zobacz
Majowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia majowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2023 r.
Zobacz
Marcowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia marcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Attachment Attachment SOLR_27_02_2023
xlsx
1,24 M

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2023 r.

Zobacz
Marcowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia marcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2023 r.

Zobacz
Grudniowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia grudniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Attachment Attachment SOLR_28_12_2022
xlsx
1,23 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2023 r.
Zobacz
Grudniowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia grudniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2023 r.
Zobacz
Listopadowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia listopadowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Attachment Attachment SOLR_29_10_2022
xlsx
1,32 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2022 r.
Zobacz
Listopadowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia listopadowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2022 r.
Zobacz
Wrześniowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia wrześniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Attachment Attachment SOLR_29_08_2022
xlsx
1,21 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2022 r.
Zobacz
Wrześniowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia wrześniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2022 r.
Zobacz
Lipcowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia lipcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.
Attachment Attachment SOLR_27_06_2022
xlsx
1,19 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r.
Zobacz
Lipcowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia lipcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r.
Zobacz
Majowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia majowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.
Attachment Attachment SOLR_08_06_2022
xlsx
1,19 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r.
Zobacz
Majowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia majowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r.
Zobacz
Marcowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia marcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.
Attachment Attachment SOLR_24_02_2021
xlsx
1,18 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2022 r.
Zobacz
Marcowe obwieszczenie refundacyjne
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia marcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2022 r.
Zobacz
Zmiana podatku VAT dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia Komunikatu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany wysokości podatku VAT dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. 
Komunikat z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany wysokości podatku VAT dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Zobacz
Zmiana podatku VAT dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia Komunikatu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany wysokości podatku VAT dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. 
Komunikat z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany wysokości podatku VAT dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Zobacz
Styczniowe obwieszczenie refundacyjne 
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia styczniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. 
Attachment Attachment SOLR_27_12_2021
xlsx
1,17 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2022 r. 
Zobacz
Styczniowe obwieszczenie refundacyjne 
W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia styczniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych. 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2022 r. 
Zobacz
Listopadowe obwieszczenie refundacyjne  

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia listopadowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.  

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 r.  
Zobacz
Listopadowe obwieszczenie refundacyjne  

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia listopadowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.  

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 r.  
Zobacz

Wrześniowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia wrześniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Attachment Attachment SOLR_27_08_2021
xlsx
1.14 M

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r.

Zobacz

Wrześniowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia wrześniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r.

Zobacz
Lipcowe obwieszczenie refundacyjne 

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia lipcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Attachment Attachment SOLR_30_06_2021
xlsx
1.13 M

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 r.

Zobacz
Lipcowe obwieszczenie refundacyjne 

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia lipcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 r.

Zobacz

Majowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia majowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Attachment Attachment SOLR_28_04_2021
xlsx
1.12 M

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r.

Zobacz

Majowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia majowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r.

Zobacz

Marcowe obwieszczenie refundacyjne 

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia marcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt. 

Attachment Attachment SOLR_25_02_2021
xlsx
1.11 M

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2021 r. 

Zobacz

Marcowe obwieszczenie refundacyjne 

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia marcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt. 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2021 r. 

Zobacz

Styczniowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia styczniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Attachment Attachment SOLR_29_12_2020
xlsx
1.10 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r.
Zobacz

Styczniowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia styczniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r.
Zobacz
Listopadowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia listopadowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Attachment Attachment SOLR_LR_27102020
xlsx
1.16 M

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2020 r.

Zobacz
Listopadowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia listopadowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2020 r.

Zobacz

Wrześniowe obwieszczenie refundacyjne 

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia wrześniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.  

Attachment Attachment SOLR_LR_31082020
xsd
0.01 M
Attachment Attachment SOLR_LR_24082020
xlsx
1.24 M

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r. 

Zobacz

Wrześniowe obwieszczenie refundacyjne 

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia wrześniowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum e-Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.  

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r. 

Zobacz

Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r.  

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia sprostowania do marcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.   
otwiera się w nowej karcieotwiera się w nCentrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.  

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.  

Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r. 

Zobacz

Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r.  

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia sprostowania do marcowego obwieszczenia refundacyjnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.   
otwiera się w nowej karcieotwiera się w nCentrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.  

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.  

Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r. 

Zobacz
Marcowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia marcowego obwieszczenia refundacyjnegootwiera się w nowej karcie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.  

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt. 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r. 

Załącznik do obwieszczenia
Marcowe obwieszczenie refundacyjne

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia marcowego obwieszczenia refundacyjnegootwiera się w nowej karcie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało aktualizację danych refundacyjnych.  

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt. 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2020 r. 

Załącznik do obwieszczenia
Styczniowe obwieszczenie refundacyjne  

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia styczniowego obwieszczenia refundacyjnegootwiera się w nowej karcie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotował aktualizację danych refundacyjnych.  

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt. 

Attachment Attachment warunki korzystania
pdf
0.10 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2020 r. 
Załącznik do obwieszczenia
Styczniowe obwieszczenie refundacyjne  

W związku z publikacją przez Ministerstwo Zdrowia styczniowego obwieszczenia refundacyjnegootwiera się w nowej karcie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotował aktualizację danych refundacyjnych.  

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt. 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2020 r. 
Załącznik do obwieszczenia
Projekt drugiej części publikacji

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotował projekt drugiej części publikacji.

Pliki do pobrania poniżej.

Obwieszczenia Ministra Zdrowia - lista leków refundowanych
Materiały
Projekt drugiej części publikacji

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotował projekt drugiej części publikacji.

Pliki do pobrania poniżej.

Obwieszczenia Ministra Zdrowia - lista leków refundowanych
Materiały
Projekt pierwszej części publikacji

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotował projekt pierwszej części publikacji.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Attachment Attachment SORL_LR_full
xsd
0.01 M
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2019 r. 
Pobierz obwieszczenie
Projekt pierwszej części publikacji

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotował projekt pierwszej części publikacji.

Pliki do pobrania poniżej.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2019 r. 
Pobierz obwieszczenie