Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Centrum e-Zdrowia w Warszawie, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuje, że:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przesłaniem do nas pytania lub sugestii dotyczących działania e-zdrowia.

 Administratorem danych osobowych jest: Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa (dalej: „Administrator”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora – adres e-mail: iod@csioz.gov.pl

 

Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z przesłaniem do Administratora pytania lub sugestie dotyczące działania e-zdrowia.

2. podane dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

3. dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody;

4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;

8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsłużenia Pana/Pani pytania lub sugestie dotyczące działania e-zdrowia, brak podania danych osobowych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.