Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ICNP®

ICNP® jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.

Ponadto, ICNP® to narzędzie, które ułatwia pokazanie pracy pielęgniarek, wspiera badania dla pielęgniarskiej praktyki na całym świecie, i usprawnia porównanie pielęgniarstwo na poziomie międzynarodowym. Dane oparte na wiedzy pielęgniarskiej pomogą poprawić decyzje w zakresie: działań pielęgniarek, opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami i opieki pielęgniarskiej oraz polityki zdrowotnej oraz rozwoju pielęgniarstwa.

Klasyfikacja udostępniana jest przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek - International Council of Nurses z siedzibą w Szwajcarii. Link do zakładki umożliwiającej pobranie ICNP®: https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth-icnptm/icnp-download/icnp-download.

Każde wykorzystanie ICNP® musi zostać zgłoszone bezpośrednio ICN.

W Polsce programy pilotażowe związane z wykorzystaniem Klasyfikacji prowadzi Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a także w Departamencie Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia realizowany jest Projekt „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, finansowany z EFS w perspektywie 2014 –2020. W ramach Projektu realizowany jest Pilotaż, którego celem jest stworzenie, w wybranych podmiotach leczniczych, warunków do praktycznego wdrożenia i wykorzystania Słownika ICNP®. Pilotaż umożliwi weryfikację możliwości wykorzystania słownika ICNP® w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych.

Kroki, które należy wykonać w celu pobrania klasyfikacji

  1. Wejdź na stronę: https://www.icn.ch/what-we-do/projects/ehealth-icnptm/icnp-download/icnp-download;
  2. W przypadku pobierania klasyfikacji na użytek własnej placówki oraz zgodnie z opisem tzw. „non-commercial use” wypełnij formularz online, w którym pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką. Formularz należy wypełnić w języku angielskim;
  3. Po poprawnym uzupełnieniu pól nastąpi przeniesienie do strony, na której możesz wybrać katalogi z klasyfikacją. Pliki udostępnione są w formacie Ms Excel;
  4. Jeśli potrzebujesz plik w innym formacie należy napisać bezpośrednio do ICN np. na adres aamherdt@uwm.edu, które na prośbę udostępnia pliki w postaci ClaML i OWL;
  5. W przypadku wykorzystania ICNP® w celu komercyjnym, tzn. aby wykorzystać ją w oprogramowaniu, które następnie zostanie sprzedane, konieczne jest wykupienie odpowiedniej licencji bezpośrednio w ICN.