SNOMED CT

SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) jest systemem terminologii klinicznej przeznaczonym do opisywania danych pacjenta dla celów klinicznych. Jest utrzymywany i dystrybuowany przez IHTSDO (International Health Terminology Standards Development Organisation) - Międzynarodową Organizację ds. Rozwoju Standardów Terminologii Medycznej.

CeZ jest członkiem przedmiotowej organizacji od grudnia 2011 r.

SNOMED CT jest wielonarodowym i wielojęzycznym systemem nazewnictwa, który może być tłumaczony na różne języki i dialekty. Posiada także systemy tłumaczenia (cross-maps) na inne systemy nazewnictwa: ICD-9-CM, ICD-10, ICD-O-3, ICD-10-AM, LOINC i OPC-4. Spełnia on wymagania ANSI, DICOM, HL7 i standardy ISO.

W CeZ została powołana Rada SNOMED, jako organ doradczy Dyrektora, której głównym celem działania jest opracowanie rekomendacji w zakresie wdrażania SNOMED CT w Polsce.

Zalety klasyfikacji SNOMED

 • Odzwierciedla informacje kliniczne na poziomie szczegółowości niezbędnym do świadczenia opieki zdrowotnej;
 • Poprzez udostępnianie danych prawdziwie medycznych może zmniejszyć konieczność powtarzania elementów historii zdrowia przy każdym nowym spotkaniu z pracownikami służby zdrowia;
 • Informacje mogą być zapisywane przez różne osoby w różnych miejscach i połączone w prostą informację w EDM pacjenta;
 • Zastosowanie wspólnej terminologii zmniejsza możliwość różnej interpretacji informacji;
 • EDM z użyciem systemu redukuje błędy i może przyczynić się do zapewnienia kompletności w dokumentowaniu wszystkich istotnych danych;
 • Informacja standaryzowana z użyciem SNOMED CT ułatwia analizę danych, poprawę jakości opieki, działania na rzecz efektywności kosztowej opieki, a także badania i ustalanie przyszłych wytycznych klinicznych;
 • Terminologia kliniczna pozwala świadczeniodawcom identyfikować chorych według określonych kodowanych informacji oraz bardziej efektywnie zarządzać badaniami przesiewowymi, leczeniem i dalszą obserwacją.

Możliwe zastosowanie SNOMED

 • EDM;
 • e-recepty i e-skierowania;
 • katalogi usług klinicznych, np. w odniesieniu do procedur diagnostyki obrazowej;
 • bazy wiedzy medycznej wykorzystywane w systemach wspomagania decyzji klinicznych;
 • zdalny monitoring OIT;
 • przesyłanie wyników z laboratorium;
 • karty SOR;
 • rejestrowanie nowotworów;
 • bazy danych genetycznych.

Porównanie SNOMED z ICD

 • SNOMED CT jest systemem terminologii klinicznej przeznaczonym do opisywania danych pacjenta dla celów klinicznych;
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD) jest systemem klasyfikacji statystycznych do przypisania kodów dotyczących rozpoznań i procedur w celu wytworzenia zakodowanych danych do analizy statystycznej, epidemiologii, zwrotu kosztów i alokacji zasobów;
 • Oba systemy wykorzystują standardowe definicje i tworzą wspólny język używany w ramach EDM;
 • SNOMED CT umożliwia wprowadzanie informacji do EDM w trakcie opieki nad pacjentem, a ICD ułatwia wyszukiwanie informacji dla innych celów (wtórnych);
 • SNOMED CT jest utrzymywany i dystrybuowany przez IHTSDO, międzynarodową organizację non-profit, z siedzibą w Kopenhadze. Zastosowanie SNOMED CT w systemach OZ wymaga licencji.
  Istnieją dwa modele:
  • w jednym, SNOMED CT może być pozyskany przez krajowe członkostwo w IHTSDO (opłata według PKB),
  • w drugim, może być stosowany przez licencję dla firmy (opłata zależy od liczby użytkowników końcowych),
  • do badań naukowych w zakresie informatyki medycznej, demonstracji lub w celu oceny SNOMED CT można swobodnie pobrać i używać. SNOMED CT w formie tabel jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników systemu UMLS, którzy podpisali umowę. Są dostępne liczne przeglądarki online i offline.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://www.snomed.org/.