Polityka prywatności opisująca, w jaki sposób dane osobowe są zbierane i wykorzystywane w aplikacji „Skaner Certyfikatów COVID"

Szanowny Użytkowniku!

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych.

W sklepie Google Play oraz AppStore dostępna jest aplikacja  „Skaner Certyfikatów COVID”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w aplikacji „Skaner Certyfikatów COVID” jest Minister Zdrowia.

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia

Adres e-mail:iod@mz.gov.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP

 

Wykorzystanie aplikacji „Skaner Certyfikatów COVID” do weryfikacji osoby zaszczepionej, posiadającej negatywny wynik testu COVID-19 lub osoby ozdrowiałej oraz dane osobowe

W aplikacji „Skaner Certyfikatów COVID” nie są przetrzymywane żadne dane osobowe. Aplikacja „Skaner Certyfikatów COVID” służy do skanowania przy użyciu aparatu kodu QR prezentowanego przez osobę zaszczepioną, posiadającą negatywny wynik testu COVID-19 lub osobę ozdrowiałą a następnie odczytania, przetworzenia, odszyfrowania i zaprezentowania na ekranie telefonu danych:

 • imion,
 • pierwszej litery nazwiska,
 • dnia i miesiąca z daty urodzenia osoby, dla której wystawiono kod QR oraz terminu ważności kodu.

W przypadku zeskanowania kodu QR z Unijnego Certyfikatu Covid na ekranie telefon prezentowane są dane:

 • imiona,
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • unikalny identyfikator certyfikatu.

Osoba prezentująca do skanowania kod QR wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Aplikacja „Skaner Certyfikatów COVID” wykorzystuje Google Analytics. Szczegóły dot. Polityki Prywatności Google dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

   

 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 211, str. 1);

 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytoriach państw członkowskich w czasie pandemii COVID-19 interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID), oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 211, str. 24);