Rejestr Aptek

Aktualności


Rejestr Aptek

W rejestrze udostępniane są informacje m.in. nt. zakresu zezwolenia, właściciela, czy dane adresowe apteki. Rejestr ten stanowi referencyjne źródło informacji nt. aptek funkcjonujących na terenie całego kraju 

Rejestr Aptek

W rejestrze udostępniane są informacje m.in. nt. zakresu zezwolenia, właściciela, czy dane adresowe apteki. Rejestr ten stanowi referencyjne źródło informacji nt. aptek funkcjonujących na terenie całego kraju