Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych

O Rejestrze

Przejdź do rejestru: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/rdl.

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych zarejestrowanych na terenie RP prowadzony jest przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz.U. 2014 poz. 174).

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych umożliwia wyszukiwanie diagnostów laboratoryjnych na terenie RP.