O Rejestrze

Przejdź do rejestru: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/rhf.

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej, zwany Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych, prowadzony jest przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, zgodnie z art. 83 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r., w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej.

W Rejestrze udostępniane są informacje m.in. o zakresie zezwolenia, właścicielu, czy dane adresowe hurtowni. Rejestr ten stanowi referencyjne źródło informacji nt. hurtowni farmaceutycznych funkcjonujących na terenie całego kraju.