Rejestr Ośrodków i Banków

Aktualności


Rejestr Ośrodków i Banków

Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków, w skrócie Rejestr Ośrodków i Banków, prowadzony jest przez Ministra Zdrowia

Rejestr Ośrodków i Banków

Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków, w skrócie Rejestr Ośrodków i Banków, prowadzony jest przez Ministra Zdrowia