Rejestr Ośrodków i Banków

O Rejestrze

Przejdź do rejestru: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/roib.

Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków, zwany w skrócie Rejestrem Ośrodków i Banków, prowadzony jest przez Ministra Zdrowia, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1087).