Rejestr Systemów Kodowania

O Rejestrze

Przejdź do rejestru: https://rsk3.ezdrowie.gov.pl/

Służy do tworzenia i rejestrowania hierarchicznych systemów kodowania używanych w systemie ochrony zdrowia. Właścicielem i administratorem systemu jest CeZ, które zostało powołane do pełnienia roli Polskiego Organu Rejestracji Systemów Kodowania w Ochronie Zdrowia.

Procesy, zaimplementowane w systemie, związane z rejestracją systemów kodowania, są zgodne z normą PN-EN 1068:2005.