System Monitorowania Kształcenia

Aktualności


System SMK

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Umożliwia m.in. bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia oraz dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Umożliwia m.in. bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia oraz dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu