Elektroniczny System Komunikacji w Ochronie Zdrowia

O projekcie

System dostępny pod adresem: zoz.org.pl.

Elektroniczny System Komunikacji w Ochronie Zdrowia o skrócie „ZOZmail”, powstał zgodnie z realizacją Programu Przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. System ZOZmail obejmuje wszystkie zakłady opieki zdrowotnej w Polsce.

Przyjęcie jednolitego systemu nazewnictwa skrzynek pocztowych dla wszystkich zakładów opieki zdrowotnej w Polsce oraz użycie narzędzi do wyszukiwania określonego adresata pozwala na szybkie przekazanie informacji do wybranego zakładu. System ZOZmail usprawnia proces przekazywania i pozyskiwania informacji statystycznych, umożliwia również kontakt pacjenta z określonym zakładem opieki zdrowotnej.