Dwa systemy w okresie przejściowym

Rozwijamy System Monitorowania Zagrożeń (SMZ). Robimy to etapowo, po kolei oddając poszczególne funkcjonalności. W okresie przejściowym funkcjonują równolegle dwa systemy – dotychczasowy SMZ i nowy SMZ2. W miarę postępu prac i zmian legislacyjnych dotychczasowy SMZ zostanie zastąpiony nową wersją.