System Monitorowania Zagrożeń

Dwa systemy w okresie przejściowym

Rozwijamy System Monitorowania Zagrożeń (SMZ). Robimy to etapowo, po kolei oddając poszczególne funkcjonalności. W okresie przejściowym funkcjonują równolegle dwa systemy – dotychczasowy SMZ i nowy SMZ2. W miarę postępu prac i zmian legislacyjnych dotychczasowy SMZ zostanie zastąpiony nową wersją.

O projekcie

SMZ2 jest dostępny pod adresem: https://smz2.ezdrowie.gov.pl/.

Mogą w nim Państwo zgłosić niepożądane działanie produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi (NDPL1 i NDPL4).

SMZ jest dostępny pod adresem: https://smz.ezdrowie.gov.pl/.

Mogą w nim Państwo zgłosić niepożądane działanie produktu leczniczego przeznaczonego dla zwierząt (NDPLW), a także formularze:

  • podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK),

  • dodatnie wyniki badań laboratoryjnych (ZLB),

  • niepożądane odczyny poszczepienne (NOP).

Powyższe formularze rekomendujemy rejestrować bezpośrednio w systemie EpiBaza (Ogólnopolskim Systemie Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności).

Rejestrowanie tygodniowych lub dziennych meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (formularz MZ-55) zostaje zastąpione raportowaniem poprzez zdarzenia medyczne.

System Monitorowania Zagrożeń umożliwia usługodawcom, pacjentom i innym podmiotom – którzy są zobowiązani do składania informacji i zgłoszeń o zagrożeniach do rejestrów – przekazywanie zgłoszeń elektronicznie. Dodatkowo możliwość zgłaszania informacji o niepożądanych działaniach produktów leczniczych i weterynaryjnych mają również pacjenci i opiekunowie zwierząt. System zawiera też moduł Resortowego Systemu Wczesnego Ostrzegania (RSWO).

Zadaniem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest gromadzenie informacji o zdarzeniach, których wystąpienie lub skala może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia ludzi, np. zagrożenia epidemiologicznego czy zagrożenia stosowania wadliwego produktu leczniczego.

Adresy środowisk

Środowisko produkcyjne SMZ jest dostępne pod adresem https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Środowisko produkcyjne SMZ2 jest dostępne pod adresem https://smz2.ezdrowie.gov.pl.


Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie SMZ można uzyskać telefonicznie pod numerem 19 239. Pomoc świadczona jest całodobowo, 7 dni w tygodniu, także dni świąteczne.

Błędy i problemy w zakresie SMZ można zgłaszać także mailowo na adres: smz‑serwis@cez.gov.pl.

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń prosimy w tytule maila należy podawać skróconą nazwę podmiotu oraz krótką informację czego dotyczy zgłoszenie.  

Ponadto należy:

  • wskazać, której wersji systemu dotyczy zgłoszenie: ewaluacyjnej (testowej) czy produkcyjnej. W przypadku braku informacji dot. wersji systemu zgłoszenie będzie traktowane tak, jakby dotyczyło wersji produkcyjnej;
  • dołączyć zrzuty ekranowe (print screen) ilustrujące zgłaszany problem; 
  • podać dane kontaktowe do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji na temat zgłoszenia. 

 

Szkolenia Akademii CeZ

Potrzebujesz szkolenia z SMZ lub z innych rozwiązań dostarczanych przez Centrum e-Zdrowia? Sprawdź ofertę szkoleniową Akademii CeZ na stronie akademiacez.gov.pl 

Pobierz podręczniki użytkownika SMZ i SMZ2