System Monitorowania Zagrożeń

Uwaga

W związku ze zbliżającymi się w najbliższych tygodniach zmianami legislacyjnymi w zakresie obsługi Systemu Monitorowania Zagrożeń, uprzejmie informujemy iż w SMZ pozostanie jedynie możliwość zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego oraz zgłoszenie niepożądanego działania produktu leczniczego weterynaryjnego.

W związku z powyższym pozostałe zgłoszenia prosimy realizować w systemie EpiBaza (Ogólnopolski System Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności), który został dostosowany do obsługi pozostałych zgłoszeń. Zapraszamy serdecznie na stronę https://epibaza.pzh.gov.pl/.

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/login.

System zapewnia usługodawcom, pacjentom i innym podmiotom zobowiązanym do składania informacji i zgłoszeń o zagrożeniach do rejestrów możliwość przekazywania tych zgłoszeń w postaci dokumentu elektronicznego. Dodatkowo w odniesieniu do zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych oraz zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych również pacjenci mają możliwość zarejestrowania w systemie tych zgłoszeń.

W systemie są rejestrowane zgłoszenia dotyczące podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK), dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB), niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), MZ-55 Tygodniowy/Dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę, niepożądanych działań produktów leczniczych, niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych. System zawiera również moduł Resortowego Systemu Wczesnego Ostrzegania (RSWO).

Zadaniem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest gromadzenie informacji o zdarzeniach, których wystąpienie lub których skala zjawiska może rodzić zagrożenie mające wpływ na zdrowie i życie ludzi np. zagrożenie epidemiologiczne czy zagrożenie stosowania wadliwego produktu leczniczego.

Podręcznik użytkownika SMZ

Założenie konta i logowanie do systemu 


Pobierz Pobierz

Adresy środowisk

Środowisko produkcyjne jest dostępne pod adresem https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Środowisko testowe (ewaluacyjne) jest dostępne pod adresem https://ppsmz.ezdrowie.gov.pl.

 

Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie SMZ można uzyskać telefonicznie pod numerem 19 239. Pomoc świadczona jest całodobowo, 7 dni w tygodniu, także dni świąteczne.

Błędy i problemy w zakresie SMZ można zgłaszać także mailowo na adres: smz‑serwis@cez.gov.pl.

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń prosimy w tytule maila należy podawać skróconą nazwę podmiotu oraz krótką informację czego dotyczy zgłoszenie.  

Ponadto należy:

  • wskazać, której wersji systemu dotyczy zgłoszenie: ewaluacyjnej (testowej) czy produkcyjnej. W przypadku braku informacji dot. wersji systemu zgłoszenie będzie traktowane tak, jakby dotyczyło wersji produkcyjnej;
  • dołączyć zrzuty ekranowe (print screen) ilustrujące zgłaszany problem;
  • podać dane kontaktowe do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji na temat zgłoszenia.