O projekcie

SMZ2 jest dostępny pod adresem: https://smz2.ezdrowie.gov.pl/.

Mogą w nim Państwo zgłosić niepożądane działanie produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi (NDPL1 i NDPL4).

SMZ jest dostępny pod adresem: https://smz.ezdrowie.gov.pl/.

Mogą w nim Państwo zgłosić niepożądane działanie produktu leczniczego przeznaczonego dla zwierząt (NDPLW), a także formularze:

  • podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK),

  • dodatnie wyniki badań laboratoryjnych (ZLB),

  • niepożądane odczyny poszczepienne (NOP).

Powyższe formularze rekomendujemy rejestrować bezpośrednio w systemie EpiBaza (Ogólnopolskim Systemie Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności).

Rejestrowanie tygodniowych lub dziennych meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (formularz MZ-55) zostaje zastąpione raportowaniem poprzez zdarzenia medyczne.

System Monitorowania Zagrożeń umożliwia usługodawcom, pacjentom i innym podmiotom – którzy są zobowiązani do składania informacji i zgłoszeń o zagrożeniach do rejestrów – przekazywanie zgłoszeń elektronicznie. Dodatkowo możliwość zgłaszania informacji o niepożądanych działaniach produktów leczniczych i weterynaryjnych mają również pacjenci i opiekunowie zwierząt. System zawiera też moduł Resortowego Systemu Wczesnego Ostrzegania (RSWO).

Zadaniem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest gromadzenie informacji o zdarzeniach, których wystąpienie lub skala może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia ludzi, np. zagrożenia epidemiologicznego czy zagrożenia stosowania wadliwego produktu leczniczego.