Adresy środowisk

Środowisko produkcyjne SMZ jest dostępne pod adresem https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Środowisko produkcyjne SMZ2 jest dostępne pod adresem https://smz2.ezdrowie.gov.pl.