Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie SMZ można uzyskać telefonicznie pod numerem 19 239. Pomoc świadczona jest całodobowo, 7 dni w tygodniu, także dni świąteczne.

Błędy i problemy w zakresie SMZ można zgłaszać także mailowo na adres: smz‑serwis@cez.gov.pl.

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń prosimy w tytule maila należy podawać skróconą nazwę podmiotu oraz krótką informację czego dotyczy zgłoszenie.  

Ponadto należy:

  • wskazać, której wersji systemu dotyczy zgłoszenie: ewaluacyjnej (testowej) czy produkcyjnej. W przypadku braku informacji dot. wersji systemu zgłoszenie będzie traktowane tak, jakby dotyczyło wersji produkcyjnej;
  • dołączyć zrzuty ekranowe (print screen) ilustrujące zgłaszany problem;
  • podać dane kontaktowe do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji na temat zgłoszenia.