Adresy WebService

Środowisko produkcyjne jest dostępne pod adresem https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl.

Środowisko testowe (ewaluacyjne) jest dostępne pod adresem https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/.