Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie ZSMOPL można uzyskać:

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Natomiast zgłoszenia merytoryczne prosimy kierować na adres zsmopl@gif.gov.pl.

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń technicznych prosimy:

  • w tytule maila wysyłanego na adres zsmopl@cez.gov.pl należy podać skróconą nazwę podmiotu oraz krótką informację czego dotyczy zgłoszenie,
  • w przypadku problemów związanych z komunikatem należy załączyć plik .xml, wysłany do systemu (request.xml) wraz z odpowiedzią uzyskaną z usługi sieciowej (response.xml) oraz należy podać identyfikator komunikatu nadany przez system,
  • wskazać, której wersji systemu dotyczy zgłoszenie: testowej, czy produkcyjnej. W przypadku braku informacji dot. wersji systemu zgłoszenie będzie traktowane jako dotyczące wersji produkcyjnej,
  • dołączyć zrzuty ekranowe (print screeny) ilustrujące zgłaszany problem oraz zakładkę "Moje Konto" z widocznym skrótem certyfikatu,
  • podać identyfikator z Rejestru Aptek / Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych / Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jeśli zgłoszenie dotyczy któregoś z miejsc prowadzenia działalności,
  • podać dane kontaktowe do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji na temat problemu,
  • podać login osoby, która złożyła wniosek o założenie konta podmiotu raportującego,
  • podać datę i godzinę wystąpienia problemu.