Rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

Rekomendacje

Centrum e-Zdrowia udostępnia zaktualizowane po konsultacjach publicznych Rekomendacje Centrum e-Zdrowia (dawniej CSIOZ) w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rekomendacji dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania danych medycznych.

Zakres opracowania

W dokumencie przedstawiono wymagania organizacyjne oraz wskazano odpowiedzialność za przetwarzanie informacji w tym danych osobowych wrażliwych zawartych w dokumentacji medycznej.

Rekomendacje uwzględniają obecny stan prawny.

Pliki do pobrania