Wytyczne dla Usługodawców w zakresie wymiany EDM

Wytyczne dla wymiany EDM

Centrum e-Zdrowia udostępnia obowiązującą wersję dokumentu przeznaczonego dla Usługodawców w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Zakres dokumentu

Dokument zawiera opis zabezpieczenia kanału komunikacyjnego w komunikacji z usługami pobierania EDM, wskazanie dopuszczalnych certyfikatów TLS oraz sposób ich walidacji.

Pliki do pobrania