Czym jest e-recepta?

E-recepta to cyfrowa wersja dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty są obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

E-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej. Dodatkowy czas lekarz może poświęcić pacjentowi.

Możliwość nadania dostępu lekarzowi do historii leczenia, w tym wystawionych e-recept pacjenta, zapewnia poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększa efektywność leczenia.   

Podmioty lecznicze, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, miały obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później, niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

Zalety korzystania z recepty elektronicznej:

 • przyśpieszenie i ułatwienie procesu wystawiania recept - dzięki zastosowaniu formy elektronicznej;
 • zapewnienie poprawności wystawiania e-recepty - dzięki weryfikacjom prowadzonym przez system w trakcie wystawienia e-recepty;
 • brak problemu z wracającymi pacjentami, którzy zgubili recepty - dzięki stałemu dostępowi do wystawionych e-recept w Internetowym Koncie Pacjenta;
 • możliwość zapewnienia kompleksowego sposobu leczenia - dzięki dostępowi do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta za zgodą pacjenta;
 • ograniczenie kolejek - dzięki możliwości wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez wizyty pacjenta w gabinecie;
 • ograniczenie błędów;
 • brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta - możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta do Internetowego Konta Pacjenta i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept;
 • optymalizacja czasu lekarzy;
 • eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. 
Dowiedz się więcej


    o: Zalety korzystania z recepty elektronicznej

Jak dołączyć do programu?

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu e-zdrowie (P1) należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.

Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w RPWDL. Jak krok po kroku złożyć wniosek pokazuje film instruktażowy.     

Dowiedz się więcej

Czym jest e-recepta?

E-recepta to cyfrowa wersja dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty są obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

E-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej. Dodatkowy czas lekarz może poświęcić pacjentowi.

Możliwość nadania dostępu lekarzowi do historii leczenia, w tym wystawionych e-recept pacjenta, zapewnia poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększa efektywność leczenia.   

Podmioty lecznicze, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, miały obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później, niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

Zalety korzystania z recepty elektronicznej:

 • przyśpieszenie i ułatwienie procesu wystawiania recept - dzięki zastosowaniu formy elektronicznej;
 • zapewnienie poprawności wystawiania e-recepty - dzięki weryfikacjom prowadzonym przez system w trakcie wystawienia e-recepty;
 • brak problemu z wracającymi pacjentami, którzy zgubili recepty - dzięki stałemu dostępowi do wystawionych e-recept w Internetowym Koncie Pacjenta;
 • możliwość zapewnienia kompleksowego sposobu leczenia - dzięki dostępowi do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta za zgodą pacjenta;
 • ograniczenie kolejek - dzięki możliwości wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez wizyty pacjenta w gabinecie;
 • ograniczenie błędów;
 • brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta - możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta do Internetowego Konta Pacjenta i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept;
 • optymalizacja czasu lekarzy;
 • eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. 
Dowiedz się więcej


    o: Zalety korzystania z recepty elektronicznej

Jak dołączyć do programu?

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu e-zdrowie (P1) należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.

Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w RPWDL. Jak krok po kroku złożyć wniosek pokazuje film instruktażowy.     

Dowiedz się więcej