Podłączenie do Systemu P1 przez podmioty lecznicze

Jak podłączyć podmiot do P1?

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu P1 należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.

Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Poniżej dostępna jest instrukcja.


Obowiązek podłączenia

Podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później, niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

 

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna dostępna 7 dni w tygodniu w godz. od 6.00 do 21.00. 

telefon (infolinia): 19 239

e-mail: e-recepta@cez.gov.pl

 

 Składanie wniosku o dostęp podmiotu wykonującego działalność leczniczą do Systemu P1

Składanie wniosku o dostęp Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą do Systemu P1 - transkrypcja filmu (PDF)