e-recepta

Czym jest e-recepta?

E-recepta to cyfrowa wersja dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty są obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

E-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej. Dodatkowy czas lekarz może poświęcić pacjentowi.

Możliwość nadania dostępu lekarzowi do historii leczenia, w tym wystawionych e-recept pacjenta, zapewnia poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększa efektywność leczenia.   

Podmioty lecznicze, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, miały obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później, niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

Zalety korzystania z recepty elektronicznej:

 • przyśpieszenie i ułatwienie procesu wystawiania recept - dzięki zastosowaniu formy elektronicznej;
 • zapewnienie poprawności wystawiania e-recepty - dzięki weryfikacjom prowadzonym przez system w trakcie wystawienia e-recepty;
 • brak problemu z wracającymi pacjentami, którzy zgubili recepty - dzięki stałemu dostępowi do wystawionych e-recept w Internetowym Koncie Pacjenta;
 • możliwość zapewnienia kompleksowego sposobu leczenia - dzięki dostępowi do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta za zgodą pacjenta;
 • ograniczenie kolejek - dzięki możliwości wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez wizyty pacjenta w gabinecie;
 • ograniczenie błędów;
 • brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta - możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta do Internetowego Konta Pacjenta i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept;
 • optymalizacja czasu lekarzy;
 • eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. 
Dowiedz się więcej


    o: Zalety korzystania z recepty elektronicznej

Jak dołączyć do programu?

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu e-zdrowie (P1) należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.

Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w RPWDL. Jak krok po kroku złożyć wniosek pokazuje film instruktażowy.     

Dowiedz się więcej

Czym jest e-recepta?

E-recepta to cyfrowa wersja dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty są obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

E-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej. Dodatkowy czas lekarz może poświęcić pacjentowi.

Możliwość nadania dostępu lekarzowi do historii leczenia, w tym wystawionych e-recept pacjenta, zapewnia poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększa efektywność leczenia.   

Podmioty lecznicze, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, miały obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później, niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

Zalety korzystania z recepty elektronicznej:

 • przyśpieszenie i ułatwienie procesu wystawiania recept - dzięki zastosowaniu formy elektronicznej;
 • zapewnienie poprawności wystawiania e-recepty - dzięki weryfikacjom prowadzonym przez system w trakcie wystawienia e-recepty;
 • brak problemu z wracającymi pacjentami, którzy zgubili recepty - dzięki stałemu dostępowi do wystawionych e-recept w Internetowym Koncie Pacjenta;
 • możliwość zapewnienia kompleksowego sposobu leczenia - dzięki dostępowi do wszystkich realizowanych e-recept pacjenta za zgodą pacjenta;
 • ograniczenie kolejek - dzięki możliwości wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez wizyty pacjenta w gabinecie;
 • ograniczenie błędów;
 • brak problemu z realizacją recepty w przypadku zgubienia wydruku przez pacjenta - możliwość realizacji po zalogowaniu się przez pacjenta do Internetowego Konta Pacjenta i podania danych dostępowych koniecznych do pobrania e-recept;
 • optymalizacja czasu lekarzy;
 • eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. 
Dowiedz się więcej


    o: Zalety korzystania z recepty elektronicznej

Jak dołączyć do programu?

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu e-zdrowie (P1) należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/.

Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w RPWDL. Jak krok po kroku złożyć wniosek pokazuje film instruktażowy.     

Dowiedz się więcej

Instrukcja - jak wystawić e-receptę?

 

Wystawienie e-recepty jest realizowane za pośrednictwem komputera w gabinecie lekarza. Zaordynowane leki zostają zapisane w oprogramowaniu gabinetowym w postaci e-recept, gdzie obowiązuje zasada 1 lek = 1 e-recepta. Następnie recepta zostaje podpisana przez lekarza za pomocą certyfikatu ZUS, podpisu kwalifikowanego, bądź Profilu Zaufanego, a następnie wysłana do Systemu e-zdrowie (P1).

Po wystawieniu e-recepty pacjent otrzymuje od lekarza wydruk informacyjny, bądź powiadomienie drogą elektroniczną - SMS i/lub e-mail z danymi dostępowymi do wystawionej e-recepty. 


PEŁNA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI PEŁNA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Jak możemy pomóc?

Pracownicy medyczni z całego kraju zadali nam szereg pytań dotyczących działania e-recept. Poniżej odpowiadamy na te najczęściej zadawane 

Podłączenie do Systemu e-zdrowie (P1) na stronie RPWDL  

 • W jaki sposób moja placówka ma się podłączyć do Systemu e-zdrowie (P1)? 

  Podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe podłączają się do Systemu e-zdrowie (P1) za pomocą konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/po zalogowaniu się. Jest dostępny film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez proces składania wniosku https://www.youtube.com/playlist?list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn.    

 • Kiedy podmiot leczniczy/praktyka zawodowa ma obowiązek zgłoszenia do CeZ gotowości podłączenia do Systemu e-zdrowie (P1)? 

  Zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia podmioty lecznicze/praktyki zawodowe są zobowiązane do zgłoszenia gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu e-zdrowie (P1) oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 • Jeśli podmiot leczniczy posiada różne lokalizacje swoich placówek na terenie kraju, to każda placówka powinna wnioskować o certyfikaty P1? Dodam, że jest tylko jedna księga rejestrowa. 

  W ramach Systemu e-zdrowie (P1) jest generowany certyfikat przypisany do danej księgi rejestrowej. W przypadku gdy do danej księgi rejestrowej jest przypisana więcej niż jedna placówka należy przekazać wygenerowane certyfikaty do wszystkich placówek zarejestrowanych dla danej księgi rejestrowej, a następnie wgrać je do systemu wykorzystywanego w danych placówkach.

  UWAGA! Należy pamiętać, aby zadbać o bezpieczeństwo podczas przekazywania certyfikatów, aby nie weszły w posiadanie przez osoby trzecie.    

 • W jaki sposób można otrzymać numer OID dla podmiotu leczniczego? 

  Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (usługodawca) wnioskując o dostęp do Systemu P1 poprzez dedykowany formularz dostępny w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ ) wraz z certyfikatami generowanymi przez System e-zdrowie (P1), otrzymuje identyfikator OID. Wnioskować może każdy administrator podmiotu (zgłoszony w RPWDL).

  Szczegółowe i niezbędne do złożenia wniosku działania ujęto w filmie instruktażowym dostępnym pod adresem https://www.youtube.com/playlist?list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn.   

Wystawienie e-recepty w systemie gabinetowym 

 • Czy po wprowadzeniu e-recepty, błędem będzie wystawianie recept papierowych? 
  Zgodnie z przepisami prawa (Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne Dz.U. 2017 poz. 2211 dalej u.p.f.), od 1 stycznia 2020 roku wszystkie recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej. Wyjątkami od niniejszej zasady (określonymi w u.p.f. art. 95b) są m.in: -recepty pro auctore, pro familiae -recepty transgraniczne -recepty dla osób o nieustalonej tożsamości -sytuacja braku dostępu do Systemu P1. 
 • Do podpisywania e-recept wymagany jest podpis elektroniczny. Kto (np. właściciel gabinetu?) ma obowiązek go zapewnić? 
  Dokument podpisuje lekarz/uprawniony pracownik medyczny, więc to po stronie lekarza/uprawnionego pracownika medycznego jest zadbanie o to, aby móc podpisywać e-recepty. 
 • Czy będzie możliwość wstawiania daty późniejszej realizacji e-recepty? 
  Tak, podobnie jak obecnie można zaznaczyć datę realizacji późniejszą tzw. datę realizacji "od dnia". 
 • Czy będzie możliwość wystawiania cyklicznie e-recept, na kolejne okresy lecznicze? 
  Będzie możliwe wystawianie e-recept, na taki okres, jak pozwalają na to przepisy prawa. 

Internetowe Konto Pacjenta, a lekarz 

 • Jakie dane otrzyma lekarz odnośnie e-recept wystawianych przez innych lekarzy?  
  Inni lekarze będą mieli dostęp do e-recept pacjenta tylko wtedy, gdy pacjent nada dostęp lekarzowi do swoich e-recept w IKP (Internetowe Konto Pacjenta).  
 • Jak pacjent ma uzyskać dostęp do swoich e-recept online?  
  E-recepty dostępne są dla pacjenta w IKP (Internetowym Koncie Pacjenta) pod adresem https://pacjent.gov.pl/ . Do IKP można się zalogować pod warunkiem posiadania Profilu Zaufanego. Informacje, jak założyć Profil Zaufany znajdują się pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.  
 • Jak przebiega wysyłanie powiadomień SMS/e-mail?  
  Powiadomienie SMS/e-mail jest wysyłane po pozytywnym zapisaniu e-recepty w Systemie e-zdrowie (P1) pod warunkiem, że pacjent na swoim koncie IKP zaznaczył, że wyraża chęć otrzymywania powiadomień w danej formie.  
 • Kto będzie miał dostęp do wystawionej e-recepty oraz karty pacjenta?  

  Dostęp do e-recepty ma:

  • Pacjent, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP), jeśli zaloguje się do IKP za pomocą Profilu Zaufanego (IKP jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl ),
  • Farmaceuta – po pobraniu e-recepty z systemu P1 do realizacji w swoim systemie aptecznym,
  • Lekarz wystawiający e-receptę. 
Zobacz wszystkie pytania

Praktyczne porady

Gabinet.gov.pl

Przy wystawianiu e-recept lekarz może korzystać ze swojego systemu gabinetowego, wyposażonego w moduł e-recepty lub z bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl, z której można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej, po wcześniejszym zalogowaniu.   

 

Pakiety e-recept

W przypadku e-recept obowiązuje zasada 1 e-recepta = 1 lek, a e-recepty są grupowane w pakiety. W skład pakietu wchodzić może od 1 do 5 e-recept, niezależnie od znajdujących się na nich leków.   

 

Anuluj błędnie wystawioną e-receptę

Błędnie wystawionej e-recepty nie można poprawić. Taką e-receptę lekarz powinien anulować, a następnie wystawić nową.   

 

Internetowe Konto Pacjenta

Warto poinformować pacjenta o możliwości logowania do Internetowego Konta Pacjenta. W tym celu pacjent musi posiadać Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną.  

 

Zobacz wszystkie praktyczne porady

Praktyczne porady

Gabinet.gov.pl

Przy wystawianiu e-recept lekarz może korzystać ze swojego systemu gabinetowego, wyposażonego w moduł e-recepty lub z bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl, z której można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej, po wcześniejszym zalogowaniu.   

 

Pakiety e-recept

W przypadku e-recept obowiązuje zasada 1 e-recepta = 1 lek, a e-recepty są grupowane w pakiety. W skład pakietu wchodzić może od 1 do 5 e-recept, niezależnie od znajdujących się na nich leków.   

 

Anuluj błędnie wystawioną e-receptę

Błędnie wystawionej e-recepty nie można poprawić. Taką e-receptę lekarz powinien anulować, a następnie wystawić nową.   

 

Internetowe Konto Pacjenta

Warto poinformować pacjenta o możliwości logowania do Internetowego Konta Pacjenta. W tym celu pacjent musi posiadać Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną.  

 

Zobacz wszystkie praktyczne porady

Pliki do pobrania