Aktualizacja dokumentacji integracyjnej dla e-recepty transgranicznej

Dokumentacja integracyjna

W dniu 4 maja 2022r. zaktualizowany został biznesowy opis usługi e-recepty transgranicznej dla bieżącej wersji systemu.

Zaktualizowane pliki znajdują się w zakładce Interfejsy.