Interfejsy

Adresy usług i certyfikaty środowiska produkcyjnego P1:

Usługi dla operacji związanej z receptami:

Usługi Centrum Certyfikacji P1:

Środowisko integracyjne P1:

https://isus.ezdrowie.gov.pl * 

Strona informacyjna zawiera komunikaty związane z aktualizacjami środowiska oraz listy zmian wprowadzanych, a także niezbędne informacje przydatne dla integratorów np. projekty testów, dane testowe. W celu dostępu do środowiska integracyjnego należy wypełnić wniosek i przesłać go na adres: integracja_P1@csioz.gov.pl

Dokumentacja integracyjna (wersja z dnia 2019-01-08, w zakresie e-recepty wersja z dnia 2019-11-13) obejmuje:

  • Wykaz i opis usług;
  • Specyfikację WSDL.

Usługi systemu P1 w zakresie e-recepty:

Usługi systemu P1 w zakresie e-skierowania:

Usługi systemu P1 w zakresie autoryzacji dostępu do danych pacjenta:

Usługi systemu P1 w zakresie odczytu zgód pacjenta na dostęp do informacji o stanie zdrowia oraz usługę odczytu zgody pacjenta na dostęp do dokumentacji medycznej:

Usługi systemu P1 w zakresie EDM:

Usługi systemu P1 w zakresie ZM:

Usługi systemu P1 w zakresie e-deklaracji POZ

https://isus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaDeklaracjiPozWS

Podręcznik implementatora PIK oraz rejestr OID dostępne są na stronie PIK HL7 CDA

https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/index.html

Transformaty

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi - specyfikacja komunikatów - wersja 2.19 dla ZSMOPL v.1.9.0

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia zaktualizowaną specyfikację komunikatów na potrzeby wytwórców oprogramowania dotyczącą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Wprowadzone zmiany zostały opisane w metryce dokumentu. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi umożliwi m.in. monitorowanie na poziomie detalicznym i hurtowym obrotu lekami oraz przekazywanie tych informacji do właściwych organów.

Do podstawowych funkcjonalności tego systemu należy zaliczyć gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących obrotu produktami monitorowanymi w tym:

  • produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
  • refundowanymi wyrobami medycznymi i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
  • produktami leczniczymi pochodzącymi z importu docelowego i interwencyjnego.

System Monitorowania Zagrożeń - specyfikacja interfejsu

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia Specyfikację Interfejsu Systemu Monitorowania Zagrożeń. Celem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi.

W systemie będą przetwarzane dane dotyczące między innymi:

  • zgłoszeń o zagrożeniach,
  • zachorowań na choroby zakaźne,
  • niepożądanych odczynów poszczepiennych,
  • niepożądanych działań produktów leczniczych.

Głównymi użytkownikami systemu są przede wszystkim pracownicy medyczni, stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspekcja sanitarna, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz pacjenci.

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM) - specyfikacja interfejsu

Specyfikacja służy do przygotowania pliku xml w celu zasilenia RJWPRM. Specyfikacja może ulec zmianie, gdy do słowników dodane zostaną nowe pozycje.

* link prowadzi do obszaru dedykowanego integratorom. Dostęp do treści jedynie po nadaniu uprawnień. 

Pliki do pobrania