Interfejsy

Adresy usług i certyfikaty środowiska produkcyjnego P1:

Usługi dla operacji związanej z receptami:

https://sus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaReceptyWS

 

Usługi dla operacji związanej ze skierowaniami:

https://sus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaSkierowaniaWS

 

Usługi dla operacji związanej z obszarem zdarzeń medycznych:

Usługi dla operacji związanej z obszarem elektronicznej dokumentacji medycznej:

Usługi Centrum Certyfikacji P1:

              

Środowisko integracyjne P1:

Strona informacyjna środowiska integracyjnego (INT):

https://isus.ezdrowie.gov.pl

                    

Strona informacyjna zawiera komunikaty związane z aktualizacjami środowiska oraz listy zmian wprowadzanych, a także niezbędne informacje przydatne dla integratorów np. wykaz i opis usług, specyfikację WSDL, projekty testów SOAP UI, transformaty, dane testowe. Dostęp do strony internetowej jest zabezpieczony certyfikatem TLS wystawianym przez CSIOZ w odpowiedzi na złożony wniosek integratora o dostęp do środowiska integracyjnego.

W celu dostępu do środowiska integracyjnego należy wypełnić wniosek i przesłać go na adres: integracja_P1@cez.gov.pl 

                   

Usługi systemu P1 w zakresie e-recepty:

Usługi systemu P1 w zakresie e-skierowania:

Usługi systemu P1 w zakresie EDM:

Podstawowe operacje rejestru P1:

Operacje wspierające:

Operacje repozytorium udostępnione wyłącznie na środowisku INT:

                

Usługi systemu P1 w zakresie ZM:

                     

Dokumentacja wspólna dla EDM i ZM:

P1-DS-Scenariusze użycia ZM i EDM 

                       

Usługa systemu P1 w zakresie e-deklaracji POZ:

https://isus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaDeklaracjiPozWS

Usługi systemu P1 w zakresie autoryzacji dostępu do danych pacjenta:

Usługi systemu P1 w zakresie odczytu zgód pacjenta na dostęp do informacji o stanie zdrowia oraz usługę odczytu zgody pacjenta na dostęp do dokumentacji medycznej:

Usługi systemu P1 w zakresie eksportu rejestru leków (RPL):

https://isus.ezdrowie.gov.pl/services/ObslugaEksportuRejestruLekowWS

               

Podręcznik implementatora PIK oraz rejestr OID dostępne są na stronie PIK HL7 CDA

https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/index.html

             

  Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi - specyfikacja komunikatów - wersja 2.19 dla ZSMOPL v.1.9.0

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia zaktualizowaną specyfikację komunikatów na potrzeby wytwórców oprogramowania dotyczącą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Wprowadzone zmiany zostały opisane w metryce dokumentu. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi umożliwi m.in. monitorowanie na poziomie detalicznym i hurtowym obrotu lekami oraz przekazywanie tych informacji do właściwych organów.

  Do podstawowych funkcjonalności tego systemu należy zaliczyć gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących obrotu produktami monitorowanymi w tym:

  • produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
  • refundowanymi wyrobami medycznymi i środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP,
  • produktami leczniczymi pochodzącymi z importu docelowego i interwencyjnego. 

       

  System Monitorowania Zagrożeń - specyfikacja interfejsu

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia Specyfikację Interfejsu Systemu Monitorowania Zagrożeń. Celem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi.

  W systemie będą przetwarzane dane dotyczące między innymi:

  • zgłoszeń o zagrożeniach,
  • zachorowań na choroby zakaźne,
  • niepożądanych odczynów poszczepiennych,
  • niepożądanych działań produktów leczniczych.

  Głównymi użytkownikami systemu są przede wszystkim pracownicy medyczni, stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspekcja sanitarna, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz pacjenci.

        

  Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM) - specyfikacja interfejsu

  Specyfikacja służy do przygotowania pliku xml w celu zasilenia RJWPRM. Specyfikacja może ulec zmianie, gdy do słowników dodane zostaną nowe pozycje.

         

  * link prowadzi do obszaru dedykowanego integratorom. Dostęp do treści jedynie po nadaniu uprawnień.  

                     

  Pliki do pobrania