Aktualizacja dokumentacji integracyjnej dla usługi e-recepta, e-skierowanie i autoryzacja

Aktualizacja dokumentacji

Centrum e-Zdrowia udostępnia zaktualizowaną wersję dokumentacji integracyjnej dla usług e-recepta i e-skierowanie. Wydanie W12 w zakresie wymienionych usług jest kompatybilne wstecz z W11 bez dodatkowej implementacji po stronie interfejsów. Rozszerzeniu uległ zakres informacyjny poszczególnych operacji oraz bazy danych.

 

Wdrożenie usług

Wydanie W12 w zakresie recept i skierowań zostało z dniem wczorajszym wdrożone na środowisko integracyjne. W kolejnych dniach będą wdrażane pozostałe usługi. Wdrożenie na środowisku produkcyjnym wszystkich usług wydania W12 planowane jest na 26.09.2020.

 

Pliki do pobrania