Aktualizacja dokumentacji integracyjnej do e-rejestracji

Dokumentacja integracyjna

Centrum e-Zdrowia publikuje zaktualizowany opis biznesowy dla usługi e-rejestracji w zakresie:

  • zmian redaktorskich pliku opisu usługi,
  • aktualizacji definicji usługi w WSDL,
  • dodania nowych reguł do pliku spisu reguł.

Zaktualizowane pliki znajdują się w zakładce Interfejsy.