Aktualizacja szablonu HL7 CDA dla wyników badań histopatologicznych

Aktualizacja

Centrum e-Zdrowia udostępnia aktualizację szablonu HL7 CDA wyniku badań histopatologicznych, który będzie wykorzystywany w budowanym systemie Krajowej Sieci Onkologicznej.


Jak mogę zapoznać się z szablonem?


Aby zapoznać się z szablonem, należy rozpakować załącznik ZIP i otworzyć plik: plcda-html/index.html.

Definicję szablonu  można znaleźć w zakładce identyfikatory, pod pozycją: 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.43 [1] Wynik badania histopatologicznego.

Przykład dokumentu znajduje się w załączonej paczce w folderze Przykład.    
Masz pytania?


Pytania i uwagi dot. w/w dokumentacji prosimy kierować na adres: integracja_P1@cez.gov.pl.     

   

     

Załącznik