Aktualizacja usługi e-Rejestracji oraz dokumentacji integracyjnej

Informacja o aktualizacji

Centrum e-Zdrowia informuje o aktualizacji usługi e-Rejestracja. Usługa, w najnowszej wersji, jest dostępna na środowisku produkcyjnym oraz integracyjnym.

Zaktualizowana dokumentacja integracyjna znajduje się w plikach do pobrania poniżej oraz w zakładce Interfejsy.

Pliki do pobrania