e-Krew: aktualizacja opisu usługi

Aktualizacja dokumentacji

Centrum e-Zdrowia udostępnia zaktualizowaną wersję dokumentacji integracyjnej dla Systemu e-Krew w zakresie opisu definicji usługi.

Zmiany zapisano w metryce pliku. Systemu e-Krew jest dostosowany do opisanych zmian.

Zaktualizowane pliki w paczce ZIP znajdują się na stronie informacyjnej Systemu e-Krew.