System e-Krew

System e-Krew

System e-Krew jest systemem teleinformatycznym, którego celem jest wsparcie publicznej służby krwi w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników oraz nadzór nad krwiolecznictwem. Centralny system zarządzania zasobami krwi i jej składnikami powstał z myślą o potrzebujących pacjentach, lekarzach, dawcach i pracownikach centrów krwiodawstwa

Współpraca z systemami zewnętrznymi

System e-Krew jest przygotowywany do współpracy w środowisku interoperacyjnym, dążąc do jak największej użyteczności i efektywności dostarczanych rozwiązań. Naszym strategicznym celem jest współpraca z dostawcami rozwiązań w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz prowadzenie jednolitej polityki informacyjnej dla dostawców zewnętrznych.

O systemie

System udostępnia usługi elektroniczne skierowane do:

  • dawców i kandydatów na dawców krwi,

  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,

  • Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników.

Szpitale otrzymają przede wszystkim możliwość:

  • składania elektronicznych zamówień na krew i jej składniki,

  • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,

  • uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,

  • zlecanie wykonania badań immunohematologicznych oraz wgląd do ich wyników.

Kontakt

Kontakt dla dostawców w sprawach związanych z Systemem e-Krew jest możliwy pod adresem: ekrew-konsultacje@cez.gov.pl

Dokumentacja integracyjna

Dokumentacja dla świadczeniodawców i dostawców oprogramowania klasy HIS

Dokumentacja opisuje użycie interfejsu REST API w celu obsługi usług Systemu e-Krew w zakresie zlecania zamówień na krew i jej składniki, przekazywania informacji o ich wykorzystaniu, jak również w celu wsparcia innych procesów w obszarze współpracy Podmiotu Leczniczego (PWDL) z centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Dokumentacja dla dostawców oprogramowania i urządzeń wspierających automatyczne tworzenie etykiet i obsługę magazynową

Dokumentacja techniczna dla dostawców oprogramowania produktów wspierających działalność CKiK w ramach automatycznego tworzenia etykiet oraz automatyzacji obsługi magazynowej w celu integracji z systemem eKrew wspierającego działalność CKiK.

Informacje dla użytkowników systemu e-Krew

Informacje dla użytkowników systemu e-Krew, w szczególności informacje dotyczące przygotowania do wdrożenia systemu e-krew w CKiK, dostępne są tutaj.

Pliki do pobrania