E-recepta transgraniczna: aktualizacja definicji usługi WSDL

Aktualizacja dokumentacji

Centrum e-Zdrowia udostępnia zaktualizowaną wersję definicji usługi e-recepty transgranicznej (KPK) w wersji W17.0.0 w zakresie definicji WSDL - zmiany są niewielkie i dotyczą tylko rozszerzenia atrybutów na liście zagranicznych e-recept.

Zaktualizowany WSDL znajduje się w plikach do pobrania poniżej oraz w zakładce Interfejsy.

Pliki do pobrania