e-Rejestracja: udostępnienie obsługi szczepień HPV

Wdrożenie nowej wersji systemu e-Rejestracja

Udostępniono nową wersję systemu e-Rejestracja, pozwalającą na obsługę szczepień HPV.

Zaktualizowane pliki dokumentacji integracyjnej znajdują się w zakładce Interfejsy.