Konsultacje szablonów CDA dla Historii Choroby oraz Historii Zdrowia i Choroby

Centrum e-Zdrowia udostępniło pierwszą, roboczą wersję specyfikacji szablonów dokumentujących Historię Choroby oraz Historię Zdrowia i Choroby

 

Udostępnione szablony CDA dla Historii Choroby oraz Historii Zdrowia i Choroby zostają udostępnione ze statusem „review” i są opublikowane jako nieobowiązujący materiał roboczy w celu ich konsultacji ze środowiskiem podmiotów medycznych i dostawców oprogramowania.

W ramach udostępnionych materiałów zostały udostępnione:

  • Dokument wprowadzający do specyfikacji Historii Choroby i Historii Zdrowia i Choroby;
  • Przykłady dokumentów HL7 CDA oraz zwizualizowanych w HTML;
  • Specyfikacja DECOR uwzględniająca nowe szablony.

Pytania i uwagi dot. w/w dokumentacji prosimy kierować na adres: p1_edm@cez.gov.pl 

 

Pliki do pobrania