P1 - Aktualizacja dokumentacji dla usługi pobierania raportów

Aktualizacja dokumentacji pobierania raportów MZT do wersji 1.7


W opisie usługi, dla operacji zlecenia generacji obiektu wynikowego - doszczegółowiono podawanie nazwy parametru ze względu na deklarowany typ kategorii.


Aktualna dokumentacja znajdują się w zakładce Interfejsy