P1 - aktualizacja opisu usługi dla zgłaszania NOP

Dokumentacja integracyjna dla usługi NOP v1.5

Centrum e-Zdrowia publikuje aktualizację dokumentacji integracyjnej dla usługi NOP do wersji 1.5.

Zaktualizowane pliki znajdują się w zakładce Interfejsy.