Podłączenie do Systemu P1 przez apteki i punkty apteczne

Proces podłączenia

W celu podłączenia się apteki lub punktu aptecznego do Systemu P1 należy skorzystać z formularza dostępnego pod adresem https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosekotwiera się w nowej karcie

Poniżej znaleźć można komunikat dla aptek i punktów aptecznych, w którym wskazano, jakie dokładnie czynności należy wykonać jeszcze przed złożeniem wniosku, aby wniosek został złożony poprawnie.

Apteki i punkty apteczne miały obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później, niż do dnia 31 grudnia 2018 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia apteki były zobowiązane do zgłoszenia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia gotowości podłączenia swoich systemów do Systemu P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) oraz do podłączenia się do tego systemu, nie później, niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, od 1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych następuje elektronicznie i polega na wygenerowaniu elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1.

W celu podłączenia apteki do Systemu P1 należy złożyć wniosek na stronie https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosekotwiera się w nowej karcie

Przed złożeniem wniosku o dostęp do Systemu P1 konieczne są:

 1. Weryfikacja, czy dane kierownika apteki w Rejestrze Aptek otwiera się w nowej karcie

  W celu poprawy danych w Rejestrze Aptek mogą Państwo skorzystać z formularza udostępnionego na stronie https://egate.ezdrowie.gov.pl otwiera się w nowej karcie

  W pierwszej kolejności należy założyć konto na https://eploz.ezdrowie.gov.pl/otwiera się w nowej karcie (o ile wcześniej takie konto na platformie P2 nie było założone w celu korzystania z m.in. Systemu Monitorowania Kształcenia lub Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi).

  Po założeniu konta należy przejść na stronę https://egate.ezdrowie.gov.plotwiera się w nowej karcie i się zalogować. Po zalogowaniu dostępny będzie formularz, poprzez który możliwa będzie aktualizacja danych kierownika apteki. Po zaktualizowaniu danych w Rejestrze Aptek przez odpowiedni Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny na podstawie formularza wysłanego za pomocą eGate możliwe będzie złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1.

  Status aktualizacji można sprawdzić wchodząc na stronę Rejestru Aptek i weryfikując datę modyfikacji danych konkretnej apteki.

 2. Posiadanie przez Kierownika Apteki Profilu Zaufanego (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufanyotwiera się w nowej karcie) lub podpisu kwalifikowanego w celu podpisania wniosku;o certyfikat P1

  Następnie pod adresem https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosekotwiera się w nowej karcie należy uzupełnić wymagane dane we wniosku oraz załączyć niezbędne pliki (zgodnie z instrukcją, dostępną nastronie SOW):

Następny etap to pozyskanie od dostawcy oprogramowania aptecznego modułu e-Recepty, w którym w kolejnym kroku importowane są certyfikaty P1 wygenerowane zgodnie z instrukcjami, o których mowa powyżej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy e-recepta@cez.gov.plotwiera się w nowej karcie lub pod numerem telefonu 19 457.

Składanie wniosku o dostęp aptek lub punktu aptecznego