Publikacja pierwszej wersji dokumentacji integracyjnej dla repozytorium EDM Systemu P1

Projekt "Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (e-Gabinet+)"

Centrum e-Zdrowia udostępnia dokumentację integracyjną „Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RED)”. Z repozytorium będą mogły korzystać podmioty, które biorą udział w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (e-Gabinet+)” – w skrócie „e-Gabinet+”.

Aby możliwym było korzystanie z Repozytorium EDM Systemu P1 (RED), wymaganym jest wprowadzenie koniecznych zmian przez Państwa dostawcę oprogramowania gabinetowego.

Dokumentacja integracyjna

Wersja dokumentacji integracyjnej (DI) do konsultacji – dostępna jest: TUTAJ.

Pierwsza wersja dokumentacji znajduje się poniżej, w plikach do pobrania oraz w zakładce „Interfejsy”.

Masz pytania?

W razie pytań dot. integracji prosimy o kontakt z naszym zespołem pod adresem: integracja_P1@cez.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy adres strony informacyjnej środowiska integracyjnego (INT): https://isus.ezdrowie.gov.pl*

* link prowadzi do obszaru dedykowanego integratorom. Dostęp do treści jedynie po nadaniu uprawnień.

Strona informacyjna zawiera komunikaty związane z aktualizacjami środowiska oraz listy zmian wprowadzanych, a także niezbędne informacje przydatne dla integratorów np. wykaz i opis usług, specyfikację WSDL, projekty testów SOAP UI, transformaty, dane testowe. Dostęp do strony internetowej jest zabezpieczony certyfikatem TLS wystawianym przez CeZ w odpowiedzi na złożony wniosek integratora o dostęp do środowiska integracyjnego.

Uwaga dla dostawców oprogramowania! W celu uzyskania dostępu do środowiska integracyjnego należy wypełnić wniosek i przesłać go na adres: integracja_P1@cez.gov.pl.

Pliki do pobrania