Publikacja pierwszej wersji dokumentacji integracyjnej rejestracji formularza ZLK-1 w PZH

Dokumentacja integracyjna ZLK

W dniu 11 maja 2022 roku opublikowany został opis usługi przeznaczonej do elektronicznej rejestracji formularzy ZLK do systemu PZH z wykorzystaniem szyny usług systemu P1. Obecnie obsługiwany jest formularz ZLK-1.

O udostępnieniu usługi na środowisku integracyjnym i produkcyjnym CeZ poinformuje w osobnym komunikacie.

Plik P1-DS-Dokumentacja-integracyjna-Systemu-P1-w-zakresie-obsługi-ZLK.zip znajduje się w zakładce Interfejsy.