Uruchomienie nowych reguł weryfikacji e-recepty

Zmiany w regułach weryfikacji

Zgodnie z zapowiedziami, w dniu 6 czerwca 2020 roku wprowadzono zmiany w regułach weryfikacji przy zapisie e-recept. 

Zmiana polega na przełączeniu krytyczności reguł weryfikacji z ostrzeżenia na błąd. Oznacza to, że w przypadku identyfikacji niezgodności z regułami e-recepta nie zostanie zapisana w systemie e-zdrowia (P1).

Wprowadzane reguły minimalizują ryzyko błędów, w tym m.in. konieczność ponownej wizyty pacjenta w związku z brakiem możliwości realizacji e-recepty.

          

Co mam zrobić, gdy nie mogę wystawić e-recepty?

Przypominamy, iż w sytuacji, gdy w związku ze zmianami nie będzie możliwe wystawienie e-recepty w użytkowanym dotychczas systemie, należy skontaktować się z dostawcą systemu gabinetowego w celu aktualizacji oprogramowania. Recepty można również wystawić w bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl.

            

Reguły, dla których wprowadzono zmiany:

  1. Weryfikacja bloku narracyjnego - reguły walidujące poprawność bloku narracyjnego dla e-recept, z wyjątkiem reguł dot. walidacji recept recepturowych.
  2. Weryfikacja nr EAN / GTIN - reguła wymagająca dla e-recept refundowanych podania nr EAN/GTIN znajdującego się na wykazie leków refundowanych.
  3. Weryfikacja poziomu odpłatności dla recept nierefundowanych (100%) - reguła wymagająca jawnego wskazania poziomu odpłatności 100% dla recept wystawianych na szablonie recepty nierefundowanej.

                   

Pełen spis reguł

Pełen spis reguł dostępny jest pod adresem:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zmiana-terminu-wdrozenia-regul-walidacyjnych